Alpramil Vet är ett läkemedel i form av Filmdragerad tablett

läkemedel

Läkemedlet Alpramil Vet med styrka 16 mg/40 mg finns i formen Filmdragerad tablett.

Mer information om Alpramil Vet

Här följer mer utförlig fakta om Alpramil Vet:

  • Den aktiva substansen är milbemycinoxim; prazikvantel
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika