Becotide Nasal är ett läkemedel i form av Nässpray, suspension

läkemedel

Läkemedlet Becotide Nasal med styrka 50 mikrogram/dos finns i formen Nässpray, suspension.

Mer information om Becotide Nasal

Här följer mer utförlig fakta om Becotide Nasal:

  • Den aktiva substansen är beklometasondipropionatmonohydrat
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika