Bensydamin citron Geiser är ett läkemedel i form av Sugtablett

läkemedel

Läkemedlet Bensydamin citron Geiser med styrka 3 mg finns i formen Sugtablett.

Mer information om Bensydamin citron Geiser

Här följer mer utförlig fakta om Bensydamin citron Geiser:

  • Den aktiva substansen är bensydaminhydroklorid
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika