Bensydamin honung-apelsin Geiser är ett läkemedel i form av Sugtablett

läkemedel

Läkemedlet Bensydamin honung-apelsin Geiser med styrka 3 mg finns i formen Sugtablett.

Mer information om Bensydamin honung-apelsin Geiser

Här följer mer utförlig fakta om Bensydamin honung-apelsin Geiser:

  • Den aktiva substansen är bensydaminhydroklorid
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika