Cederkliniken är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Cederkliniken.

Denna VC finns på adressen Västergatan 5C Huvudentre. Prästgårdsgatan 55B Lättakuten..

Öppettider för Cederkliniken i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Cederkliniken:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Cederkliniken/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.