Drontal Comp Forte vet. är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Drontal Comp Forte vet. med styrka 525 mg/504 mg/175 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Drontal Comp Forte vet.

Här följer mer utförlig fakta om Drontal Comp Forte vet.:

  • Den aktiva substansen är febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika