Drontal comp vet. är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Drontal comp vet. med styrka 150 mg/144 mg/50 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Drontal comp vet.

Här följer mer utförlig fakta om Drontal comp vet.:

  • Den aktiva substansen är febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika