Ibumetin är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Ibumetin med styrka 200 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Ibumetin

Här följer mer utförlig fakta om Ibumetin:

  • Den aktiva substansen är ibuprofen
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika