Importal Ex-Lax är ett läkemedel i form av Oralt pulver i dospåse

läkemedel

Läkemedlet Importal Ex-Lax med styrka 10 g finns i formen Oralt pulver i dospåse.

Mer information om Importal Ex-Lax

Här följer mer utförlig fakta om Importal Ex-Lax:

  • Den aktiva substansen är laktitolmonohydrat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika