Inside Brus är ett läkemedel i form av Brustablett

läkemedel

Läkemedlet Inside Brus med styrka 150 mg finns i formen Brustablett.

Mer information om Inside Brus

Här följer mer utförlig fakta om Inside Brus:

  • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika