Isopto-Plain är ett läkemedel i form av Ögondroppar, lösning

läkemedel

Läkemedlet Isopto-Plain med styrka 5 mg/ml finns i formen Ögondroppar, lösning.

Mer information om Isopto-Plain

Här följer mer utförlig fakta om Isopto-Plain:

  • Den aktiva substansen är hypromellos
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika