Karlshamn Ungdomsmottagning är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Karlshamn Ungdomsmottagning.

Denna VC finns på adressen Erik Dahlbergsvägen 30 C 374 37 Karlshamn.

Öppettider för Karlshamn Ungdomsmottagning i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Karlshamn Ungdomsmottagning:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Karlshamn-Ungdomsmottagning/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.