Klorhexidin Fresenius Kabi är ett läkemedel i form av Kutan lösning

läkemedel

Läkemedlet Klorhexidin Fresenius Kabi med styrka 1 mg/ml finns i formen Kutan lösning.

Mer information om Klorhexidin Fresenius Kabi

Här följer mer utförlig fakta om Klorhexidin Fresenius Kabi:

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiacetat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika