Läjeskliniken, Träslövsläge är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Läjeskliniken, Träslövsläge.

Denna VC finns på adressen Nätvägen 1.

Öppettider för Läjeskliniken, Träslövsläge i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Läjeskliniken, Träslövsläge:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Lajeskliniken-Traslovslage/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.