Lopatol vet. är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Lopatol vet. med styrka 500 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Lopatol vet.

Här följer mer utförlig fakta om Lopatol vet.:

  • Den aktiva substansen är nitroskanat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika