Loratadin Mylan är ett läkemedel i form av Filmdragerad tablett

läkemedel

Läkemedlet Loratadin Mylan med styrka 10 mg finns i formen Filmdragerad tablett.

Mer information om Loratadin Mylan

Här följer mer utförlig fakta om Loratadin Mylan:

  • Den aktiva substansen är loratadin
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika