Loratadin STADA är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Loratadin STADA med styrka 10 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Loratadin STADA

Här följer mer utförlig fakta om Loratadin STADA:

  • Den aktiva substansen är loratadin
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika