Milprazon vet är ett läkemedel i form av Filmdragerad tablett

läkemedel

Läkemedlet Milprazon vet med styrka 4 mg/10 mg finns i formen Filmdragerad tablett.

Mer information om Milprazon vet

Här följer mer utförlig fakta om Milprazon vet:

  • Den aktiva substansen är milbemycinoxim; prazikvantel
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika