Multi-Clinic, Malmö är en vårdcentral i Malmö

vårdcentraler

I Malmö hittar du vårdcentralen Multi-Clinic, Malmö.

Denna VC finns på adressen Lindängsplan 3, Malmö.

Öppettider för Multi-Clinic, Malmö i Malmö:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Multi-Clinic, Malmö:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Multi-Clinic-Malmo/

För dig som söker vård i Malmö så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.