Nasonex är ett läkemedel i form av Nässpray, suspension

läkemedel

Läkemedlet Nasonex med styrka 50 mikrogram/dos finns i formen Nässpray, suspension.

Mer information om Nasonex

Här följer mer utförlig fakta om Nasonex:

  • Den aktiva substansen är mometasonfuroatmonohydrat
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika