Natriumpikosulfat BBS är ett läkemedel i form av Orala droppar, lösning

läkemedel

Läkemedlet Natriumpikosulfat BBS med styrka 7,5 mg/ml finns i formen Orala droppar, lösning.

Mer information om Natriumpikosulfat BBS

Här följer mer utförlig fakta om Natriumpikosulfat BBS:

  • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat (monohydrat)
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika