Nicorette Microtab Lemon är ett läkemedel i form av Resoriblett, sublingual

läkemedel

Läkemedlet Nicorette Microtab Lemon med styrka 4 mg finns i formen Resoriblett, sublingual.

Mer information om Nicorette Microtab Lemon

Här följer mer utförlig fakta om Nicorette Microtab Lemon:

  • Den aktiva substansen är nikotinditartratdihydrat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika