Norsjö hälsocentral är en vårdcentral i Norsjö

vårdcentraler

I Norsjö hittar du vårdcentralen Norsjö hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Storgatan 33, Norsjö.

Öppettider för Norsjö hälsocentral i Norsjö:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Norsjö hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Norsjo-halsocentral/

För dig som söker vård i Norsjö så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.