Program vet. är ett läkemedel i form av Filmdragerad tablett

läkemedel

Läkemedlet Program vet. med styrka 409,8 mg finns i formen Filmdragerad tablett.

Mer information om Program vet.

Här följer mer utförlig fakta om Program vet.:

  • Den aktiva substansen är lufenuron (vattenfri)
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika