Ranitidin Apofri är ett läkemedel i form av Filmdragerad tablett

läkemedel

Läkemedlet Ranitidin Apofri med styrka 150 mg finns i formen Filmdragerad tablett.

Mer information om Ranitidin Apofri

Här följer mer utförlig fakta om Ranitidin Apofri:

  • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika