Ranitidin Recip är ett läkemedel i form av Brustablett

läkemedel

Läkemedlet Ranitidin Recip med styrka 150 mg finns i formen Brustablett.

Mer information om Ranitidin Recip

Här följer mer utförlig fakta om Ranitidin Recip:

  • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika