Samarin Persika Citron är ett läkemedel i form av Pulver till oral lösning i dospåse

läkemedel

Läkemedlet Samarin Persika Citron med styrka finns i formen Pulver till oral lösning i dospåse.

Mer information om Samarin Persika Citron

Här följer mer utförlig fakta om Samarin Persika Citron:

  • Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika