Strantel vet är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Strantel vet med styrka 525 mg/504 mg/175 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Strantel vet

Här följer mer utförlig fakta om Strantel vet:

  • Den aktiva substansen är febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika