Tagamet är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Tagamet med styrka 100 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Tagamet

Här följer mer utförlig fakta om Tagamet:

  • Den aktiva substansen är cimetidin
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika