Tear-Drop är ett läkemedel i form av Ögondroppar, lösning i endosbehållare

läkemedel

Läkemedlet Tear-Drop med styrka finns i formen Ögondroppar, lösning i endosbehållare.

Mer information om Tear-Drop

Här följer mer utförlig fakta om Tear-Drop:

  • Den aktiva substansen är dextran; hypromellos
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika