Vaccinationsmottagningen Kiruna är en vårdcentral i Kiruna

vårdcentraler

I Kiruna hittar du vårdcentralen Vaccinationsmottagningen Kiruna.

Denna VC finns på adressen Kiruna sjukhus, Thulegatan 29, Kiruna.

Öppettider för Vaccinationsmottagningen Kiruna i Kiruna:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vaccinationsmottagningen Kiruna:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-Kiruna/

För dig som söker vård i Kiruna så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.