Zaditen är ett läkemedel i form av Ögondroppar, lösning i endosbehållare

läkemedel

Läkemedlet Zaditen med styrka 0,25 mg/ml finns i formen Ögondroppar, lösning i endosbehållare.

Mer information om Zaditen

Här följer mer utförlig fakta om Zaditen:

  • Den aktiva substansen är ketotifenvätefumarat
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika