Ziqamil vet är ett läkemedel i form av Tablett

läkemedel

Läkemedlet Ziqamil vet med styrka 2,5 mg/25 mg finns i formen Tablett.

Mer information om Ziqamil vet

Här följer mer utförlig fakta om Ziqamil vet:

  • Den aktiva substansen är milbemycinoxim; prazikvantel
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika