Zyx eukalyptus är ett läkemedel i form av Sugtablett

läkemedel

Läkemedlet Zyx eukalyptus med styrka 3 mg finns i formen Sugtablett.

Mer information om Zyx eukalyptus

Här följer mer utförlig fakta om Zyx eukalyptus:

  • Den aktiva substansen är bensydaminhydroklorid
  • Receptstatus: Receptfritt
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika