Blomman Vårdcentral i Lund är en vårdcentral i Lund

vårdcentraler

I Lund hittar du vårdcentralen Blomman Vårdcentral i Lund.

Denna VC finns på adressen Sankt Laurentiigatan 10, Lund.

Öppettider för Blomman Vårdcentral i Lund i Lund:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Blomman Vårdcentral i Lund:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Blomman-Vardcentral-i-Lund/

För dig som söker vård i Lund så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.