Blomstermåla hälsocentral är en vårdcentral i Blomstermåla

vårdcentraler

I Blomstermåla hittar du vårdcentralen Blomstermåla hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Stationsgatan 2, Blomstermåla.

Öppettider för Blomstermåla hälsocentral i Blomstermåla:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Blomstermåla hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Blomstermala-halsocentral/

För dig som söker vård i Blomstermåla så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.