Borgholms hälsocentral är en vårdcentral i Borgholm

vårdcentraler

I Borgholm hittar du vårdcentralen Borgholms hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Resedan 1, Borgholm.

Öppettider för Borgholms hälsocentral i Borgholm:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Borgholms hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Borgholms-halsocentral/

För dig som söker vård i Borgholm så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.