Forsåker Vårdcentral & BVC är en vårdcentral i Mölndal

vårdcentraler

I Mölndal hittar du vårdcentralen Forsåker Vårdcentral & BVC.

Denna VC finns på adressen Kronogårdsgatan 3, 431 33, Mölndal.

Öppettider för Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Forsåker Vårdcentral & BVC:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Forsaker-Vardcentral-och-BVC/

För dig som söker vård i Mölndal så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.