Fysioterapimottagningen Servicehälsan Karlstad, Karlstad är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Fysioterapimottagningen Servicehälsan Karlstad, Karlstad.

Denna VC finns på adressen Sågverksgatan 6 652 21 Karlstad.

Öppettider för Fysioterapimottagningen Servicehälsan Karlstad, Karlstad i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Fysioterapimottagningen Servicehälsan Karlstad, Karlstad:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Fysioterapimottagningen-Servicehalsan-Karlstad-Karlstad/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.