Gammelstads hälsocentral är en vårdcentral i Gammelstad

vårdcentraler

I Gammelstad hittar du vårdcentralen Gammelstads hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Stadsötorget 2, 95431 Gammelstad.

Öppettider för Gammelstads hälsocentral i Gammelstad:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Gammelstads hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Gammelstads-halsocentral/

För dig som söker vård i Gammelstad så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.