Gynekologisk cellprovtagning Sälen är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Gynekologisk cellprovtagning Sälen.

Denna VC finns på adressen Centrumhuset Sälen By.

Öppettider för Gynekologisk cellprovtagning Sälen i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Gynekologisk cellprovtagning Sälen:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Gynekologisk-cellprovtagning-Salen/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.