Helgmottagningen Falkenberg, Vårdcentralen Halland är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Helgmottagningen Falkenberg, Vårdcentralen Halland.

Denna VC finns på adressen Urmakaregatan 2, Ingång E.

Öppettider för Helgmottagningen Falkenberg, Vårdcentralen Halland i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Helgmottagningen Falkenberg, Vårdcentralen Halland:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Helgmottagningen-Falkenberg-Falkenberg/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.