Kälarne hälsocentral är en vårdcentral i Kälarne

vårdcentraler

I Kälarne hittar du vårdcentralen Kälarne hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Tallgläntan 1 D, 844 61 Kälarne.

Öppettider för Kälarne hälsocentral i Kälarne:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Kälarne hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Kalarne-halsocentral/

För dig som söker vård i Kälarne så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.