Karolina vårdcentral, Karlskoga är en vårdcentral i Karlskoga

vårdcentraler

I Karlskoga hittar du vårdcentralen Karolina vårdcentral, Karlskoga.

Denna VC finns på adressen Urbrinken 4, 691 81 Karlskoga.

Öppettider för Karolina vårdcentral, Karlskoga i Karlskoga:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Karolina vårdcentral, Karlskoga:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Karolina-vardcentral-Karlskoga/

För dig som söker vård i Karlskoga så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.