Kry Vårdcentral Laurentii är en vårdcentral i Lund

vårdcentraler

I Lund hittar du vårdcentralen Kry Vårdcentral Laurentii.

Denna VC finns på adressen Stora Södergatan 4, Lund.

Öppettider för Kry Vårdcentral Laurentii i Lund:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Kry Vårdcentral Laurentii:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Kry-Vardcentral-Laurentii/

För dig som söker vård i Lund så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.