Kry Vårdcentral Östertull, Norrköping är en vårdcentral i Norrköping

vårdcentraler

I Norrköping hittar du vårdcentralen Kry Vårdcentral Östertull, Norrköping.

Denna VC finns på adressen Kry VC Östertull, Vikboplan 7, Norrköping.

Öppettider för Kry Vårdcentral Östertull, Norrköping i Norrköping:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Kry Vårdcentral Östertull, Norrköping:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Kry-Vardcentral-Ostertull-Norrkoping/

För dig som söker vård i Norrköping så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.