Läkarhuset i Karlshamn AB är en vårdcentral i Karlshamn

vårdcentraler

I Karlshamn hittar du vårdcentralen Läkarhuset i Karlshamn AB.

Denna VC finns på adressen Kungsgatan 44.

Öppettider för Läkarhuset i Karlshamn AB i Karlshamn:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Läkarhuset i Karlshamn AB:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Lakarhuset-i-Karlshamn-AB/

För dig som söker vård i Karlshamn så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.