Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping är en vårdcentral i Jönköping

vårdcentraler

I Jönköping hittar du vårdcentralen Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping.

Denna VC finns på adressen John Bauersgatan 4, Jönköping.

Öppettider för Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping i Jönköping:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Lakarhuset-Oster-vardcentral-Jonkoping/

För dig som söker vård i Jönköping så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.