Läkarhuset vårdcentral Väster filial Jönköping är en vårdcentral i Jönköping

vårdcentraler

I Jönköping hittar du vårdcentralen Läkarhuset vårdcentral Väster filial Jönköping.

Denna VC finns på adressen Barnarpsgatan 13, Jönköping.

Öppettider för Läkarhuset vårdcentral Väster filial Jönköping i Jönköping:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Läkarhuset vårdcentral Väster filial Jönköping:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Lakarhuset-vardcentral-Vaster-filial-Jonkoping/

För dig som söker vård i Jönköping så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.