Lofsdalens läkarmottagning är en vårdcentral i Lofsdalen

vårdcentraler

I Lofsdalen hittar du vårdcentralen Lofsdalens läkarmottagning.

Denna VC finns på adressen Fjällterrassen 27A, 840 85 Lofsdalen.

Öppettider för Lofsdalens läkarmottagning i Lofsdalen:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Lofsdalens läkarmottagning:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Lofsdalens-lakarmottagning/

För dig som söker vård i Lofsdalen så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.